Πολιτική Απορρήτου

Η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Παρακαλώ ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Η δικηγορική εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, από καιρού εις καιρόν, αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δεν απαιτείται να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή με άλλον τρόπο ή όταν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για εργασία, θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή να αξιολογήσουμε την αίτηση απασχόλησής σας. Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στη δικηγορική εταιρεία μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σχετικά τμήματα της ιστοσελίδας μας, για επαγγελματικούς σκοπούς καθώς και για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο δίδετε τη συγκατάθεσή σας. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε πρόσβαση μόνο σε εθελοντικά υποβληθείσες πληροφορίες.

Η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» είναι ο μοναδικός κάτοχος προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν προβαίνει στην πώληση, διάθεση ή εμπορία τέτοιων πληροφοριών. Η δικηγορική εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν θα κοινοποιήσει τα υποβληθέντα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, εκτός του δικηγορικού γραφείου της, ούτε θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, παρά μόνον αυτές που θεωρούνται απαραίτητες για να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που δικαιολογούν την υποβολή τους. Η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» μπορεί επίσης να κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητές κ.λπ., εκτός εάν έχει ζητηθεί κάτι διαφορετικό από εσάς.

Η δικηγορική εταιρεία μας λαμβάνει επίσης όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των στοιχείων σας στο χώρο των γραφείων της. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, δημοσιοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόνο οι υπάλληλοι που χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών έχουν πρόσβαση σε αυτά και στους υπολογιστές ή /και στους διακομιστές μας, στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες, και οι οποίοι φυλάσσονται σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον.

Σε περίπτωση που η δικηγορική εταιρεία μας αντιληφθεί ότι η ασφάλεια της ιστοσελίδας της τελεί υπό απειλή ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά επιθέσεις κυβερνοασφάλειας), θα λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα και κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και συνεργασίας με τις διοικητικές και αστυνομικές αρχές.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και άλλες ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ως προς την προστασία δεδομένων παρέχουν ορισμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας στοιχείων σε άλλο οργανισμό.

Εάν θεωρείτε ότι η εταιρεία μας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία και αργότερα επιλέξετε να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτήν την επιλογή σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Η ανάκληση προηγούμενης συναινέσεως θα έχει ισχύ για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, βάσει της συγκατάθεσής σας, μέχρι τη στιγμή της κοινοποίησης προς εμάς της ανακλήσεως.

Η αντίρρησή σας (ή ανάκληση οποιασδήποτε προηγούμενης συγκατάθεσης) θα δύναται να συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Λάβετε υπόψη σας ότι ακόμα και αφότου έχετε επιλέξει να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που απαιτείται ή που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε σχέση με την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την τήρηση των νομικών και κανονιστικών μας υποχρεώσεων.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ώστε να σας ξεχωρίσει από άλλους χρήστες του ιστοτόπου και να συλλέξει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας, προκειμένου να λάβει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων και τις δημοφιλείς σελίδες του ιστοτόπου μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης των Cookies.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δεν διαβάζεται; Αλλάξτε κείμενο. captcha txt