Λία ΑθανασίουΣυνιδρυτής & Εταίρος

ΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

DEA (Aix-Marseille III), DEA (Paris II), Doctorat en droit (Univ. Paris I-Panthéon-Sorbonne)

Η Καθηγήτρια Λία Αθανασίου είναι συνιδρυτής και εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες – Εταιρεία Δικηγόρων».

Είναι Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάκτορας του Παν. Σορβόννης (με πέντε διεθνείς διακρίσεις, όπως Albert Lilar CMI), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει διδάξει και διεξαγάνει έρευνα σε πολλά αλλοδαπά ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Harvard LS., με υποτροφία Fullbright, IALS Λονδίνου, Νανσύ, Μάλτα, Μπολόνια κλπ). Έχει χρηματίσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξωτερικός νομικός σύμβουλος δημοσίων φορέων και Αρχών και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε αντικείμενα του εμπορικού δικαίου (N. 4058/2012, Συνυποσχετικό με Ναυτιλιακή Κοινότητα Ν. 4301/2014, Οδηγία 1/2019) κ.ά.). Είναι εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Committee of Experts) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Διευθύντρια νομικών εκδοτικών σειρών και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

Ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού και ενωσιακού δικαίου, ιδίως ναυτικού δικαίου, εταιρικού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, της ενέργειας και των μεταφορών, τομείς στους οποίους έχει πληθώρα δημοσιεύσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην άσκηση συμβουλευτικής δικηγορίας, παροχή γνωμοδοτήσεων καθώς και σε διαιτησίες, εθνικές και διεθνείς, είτε ως μέλος διαιτητικού δικαστηρίου, είτε ως δικηγορικός παραστάτης.

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 1994: Διδακτορικό δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Paris I- Panthéon-Sorbonne στο εμπορικό και κοινοτικό δίκαιο. (Θέμα διδακτορικής διατριβής: Νομικά ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς- Συγκριτική μελέτη με βάση το κοινοτικό δίκαιο).
 • 1994: Πανεπιστημιακός τίτλος προς διεύθυνση επιστημονικών ερευνών (habilitation à diriger des recherches), Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne.
 • 1990: Μεταπτυχιακό δίπλωμα εμβαθυμένων σπουδών στο γενικό ιδιωτικό δίκαιο (D.E.A. de Droit Privé Général), Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon-Assas.
 • 1989: Μεταπτυχιακό δίπλωμα εμβαθυμένων σπουδών στο επιχειρησιακό δίκαιο (D.E.A. de Droit des Affaires), Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III.
 • 1987: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • 2015-: Καθηγήτρια Πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου – Υπεύθυνη διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο των μαθημάτων «Δίκαιο Εταιρειών» και «Ναυτικό Δίκαιο» – σε μεταπτυχιακό επίπεδο «Θαλάσσια μεταφορά και ναύλωση», «Ειδικά ζητήματα διεθνούς ναυτικού δικαίου», «Κρατικές ενισχύσεις» και «Διεθνής πτώχευση» (συνδιδασκαλία). Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. Εμπορικού Δικαίου.
  Μέλος ΔΣ του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) – από 13.02.2020.
  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Μέλος εξεταστικής επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού κατεύθυνσης εισαγγελέων (2019)
 • 2017-19: Εξεταστής στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στη διπλωματική ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • 2017-19 και 2014-16: Εκλεγμένο Μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής Αθηνών
 • 2010-14: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού και ναυτικού δικαίου. Διδασκαλία του μαθήματος «Ναυτικό Δίκαιο» και του Δικαίου των Αξιογράφων, συνδιδασκαλία στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (μεταπτυχιακό επίπεδο), συνδιδασκαλία στο μάθημα «Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου».
 • 2005-10: Επίκουρη Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2000-05: Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2014: Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Νανσύ (Γαλλία) – Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών.
 • 2013-18: Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο International Maritime Law Institute (Malta), το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
 • 2003: Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Bologna (Ιταλία) – Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εμπορικού Δικαίου
 • 2003: Μέλος εξεταστικής επιτροπής υποψηφίων δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Πειραιώς.
 • 2000 -: Άμισθη επιστημονική συνεργάτης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.
 • 1999 -: Σειρά διαλέξεων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Maastricht με θέμα «κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών» και «περιφερειακές ενισχύσεις» (στην αγγλική).
 • 1998: Ειδικός Επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου.
 • 1997-00: Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • 1995 – : Παράδοση μαθημάτων κοινοτικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού στους ασκούμενους δικηγόρους του Πειραιά στο πλαίσιο σεμιναρίων που οργανώνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 2021- 2023:   Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
 • 2020: Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
 • 2016: Μέλος ΕΜΕΟΔ (Εταιρεία μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου)
 • 2015: Μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, ορισθείσα Αντιπρόεδρος για το έτος 2017-2018
 • 2015 -: Μέλος της 20μελούς Committee of Experts της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), η οποία ελέγχει την ενσωμάτωση των διεθνών συμβάσεων στις εθνικές νομοθεσίες των συμβαλλομένων κρατών.
 • 2015 – 19: Διοργάνωση των 1st, 2nd  και 3rd Advanced Maritime Law Seminars (διοργάνωση από τη Νομική Σχολή Αθηνών με τη συνεργασία αλλοδαπών Πανεπιστημίων: Swansea, Oslo, Dalian Κίνας, Malmö, Singapore, Texas)
 • 2013 -: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου. Πρόεδρος της Οργανωτικής του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου που διοργάνωσε ο ΔΣΠ στον Πειραιά με θέμα: “Θαλάσσια ασφάλεια: Νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα». Πρόεδρος της Οργανωτικής του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου που διοργάνωσε ο ΔΣΠ στον Πειραιά με θέμα: «Λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας: χρηματοδότηση – εκμετάλλευση του πλοίου – ναυτικές απαιτήσεις».
 • 2013: Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στο Institute of Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
 • 2007-08: Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του HARVARD. Υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright.
 • 2008: Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 5th ECMLR (European Colloquium on Maritime Law Research) σε θέματα ανταγωνισμού.
 • 2006-: Επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (Υπεύθυνη προγράμματος για τη συμμόρφωση της κυπριακής ασφαλιστικής νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο).
 • 2005 -: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της μηνιαίας επιθεώρησης «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών» .
 • 2004 – 11: Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) – Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ΙΚΕ – Μέλος Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο την αναμόρφωση του δικαίου περί διεθνών σημάτων.
 • 2004: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατόπιν ανάθεσης από ΟΣΕ και με αντικείμενο: «Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση της νέας εταιρίας «ΟΣΕ – Εθνικός Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Γραμμής» και της νέας εταιρίας «ΟΣΕ- Εκμετάλλευση».
 • 2003 -: Τακτική ανταποκρίτρια – συνεργάτης του Ισπανικού νομικού περιοδικού “Annuario de Derecho Maritimo”.
 • 2002-03: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το οποίο εκπονήθηκε με εντολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, και με αντικείμενο «Πρόταση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τους σιδηροδρόμους».
 • 2000-: Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • 1999-: Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών – ανάθεση ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο του Κληροδοτήματος Ζάρα με θέμα «Οι Έλληνες ναυτικοί, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας» υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού και καθηγητή κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα.
 • 1999-: Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου – Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος THALIA στον τομέα των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.
 • 1997-98 : Επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Erasmus (Rotterdam), σε θέματα εφαρμογής δικαίου του ανταγωνισμού στις λιμενικές υπηρεσίες.
 • 1997 : Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανάθεση μελέτης με θέμα «Το νομικό καθεστώς και η λειτουργία των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης στο πλαίσιο της οργάνωσης των ευρωπαϊκών λιμένων».
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία «Αθανασίου- Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες- Εταιρεία Δικηγόρων».

Ενασχόληση με υποθέσεις εμπορικού και ενωσιακού δικαίου, ιδίως ναυτικού δικαίου, δικαίου εταιριών και μεταφορών, δικαίου του ανταγωνισμού, δικαίου της ενέργειας.

Συμμετοχή στη σύνταξη νόμων, νομοθετικών προτάσεων ή οδηγιών ήπιου δικαίου (π.χ.  Ν. 4058/2012 περί παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία, Συνυποσχετικό  με Ναυτιλιακή Κοινότητα περί οικειοθελούς καταβολής συμπληρωματικού φόρου (άρθ. 42 N. 4301/2014).

 • Εγγεγραμμένη στον πίνακα διαιτητών του Ναυτικού Διαιτητικού Επιμελητηρίου των Παρισίων (Chambre Arbitrale Maritime de Paris)
 • Εγγεγραμμένη στον πίνακα διαιτητών του ICC (International Chamber of Commerce)
 • Εγγεγραμμένη στον πίνακα διαιτητών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • Εγγεγραμμένη στον πίνακα διαιτητών και επιδιαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
 • 2008 – 14: Εξωτερικός σύμβουλος ΡΑΕ σε θέματα εκπόνησης και εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. (Εκπόνηση σχεδίου κανονισμού αδειών για το φυσικό αέριο και σχεδίου κώδικα προμήθειας για τους προμηθευτές φυσικού αερίου, γνωμοδότηση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε ενεργειακές επιχειρήσεις. Σχέδιο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).
 • 2006 -08 : Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • 2003 – 06: Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Μέλος υποεπιτροπής για την νομοθετική προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στον κοινοτικό κανονισμό 1/2003.
 • 2003: Μέλος Επιτροπής μελέτης και υποστήριξης στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διεξαγωγής της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το Α’ εξάμηνο του 2003.
 • 2002-04: Συμμετοχή, ως συνεργάτης εταιρίας Συμβούλων Ενέργειας και Επενδύσεων σε πρόγραμμα με αντικείμενο την «αναμόρφωση του νομικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου», για λογαριασμό της ΡΑΕ.
 • 2000-01: Νομικός σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • 1999-04: Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρωτοδικείο, εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Τ – 65/99 -Εκπροσώπηση στο ΔΕΚ – υπόθεση C-110/04P.
 • 1999-02 : Δικαστικό Τμήμα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
 • 1998- 99: Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, εξωτερική νομική σύμβουλος σε ζητήματα εναρμόνισης της Κυπριακής εταιρικής και ναυτιλιακής νομοθεσίας προς το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως προς τους κοινοτικούς κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • 1996: Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς, μέλος Επιτροπής Ευρωπαϊκού Δικαίου
 • 1995-96: Εξωτερικός νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, σε θέματα ανταγωνισμού.
 • 1995: Άδεια για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων κατόπιν γραπτών εξετάσεων.
 • 1991-92: Εξωτερικός νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, σε θέματα μεταφορών και ανταγωνισμού.
 • 1991: Άσκηση (stage) στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Μεταφορών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • 1989: Εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία / Μονογραφίες
Συμβολές σε συλλογικά έργα
Άρθρα/ Μελέτες (ενδεικτικός κατάλογος)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δεν διαβάζεται; Αλλάξτε κείμενο. captcha txt