Όροι χρήσης

Γενικά
Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες». H δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» αποτελεί μια εταιρεία δικηγόρων, η ίδρυση και λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται επί τη βάσει των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 81/2005 και του Νόμου 4194/2013, όπως ισχύει σήμερα, με έδρα στην οδό Ομήρου 35, ΤΚ 10672, Αθήνα, Ελλάδα. Ο ιστότοπος αυτός παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες». Η παροχή νομικών υπηρεσιών από τη δικηγορική εταιρεία μας διέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης που ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τίποτα σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ύπαρξης σχέσεως δικηγόρου-πελάτη μεταξύ του αναγνώστη και της δικηγορικής εταιρείας μας ή ως παροχή νομικής συμβουλής για οποιαδήποτε υπόθεση.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 
Η ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της παρέχονται για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης κυρίως σε πελάτες μας, πιθανούς πελάτες καθώς και ιδιώτες που επιθυμούν πιθανή απασχόληση στην εταιρεία μας. Ούτε αυτός ο ιστότοπος, ούτε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του, προορίζεται να περιλαμβάνει ή να υποκαθιστά νομικές συμβουλές ή να χρησιμεύει ως μέσο διαφήμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή προσέλκυσης πελατών. Όλες οι δημοσιεύσεις και οι ενημερώσεις είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες ή αναφορές σε πρόσφατες εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές. Η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για ενέργεια ή παράλειψη ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση από εσάς ή την εμπιστοσύνη σας σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της δικηγορικής μας εταιρείας. Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρως ενημερωμένες, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την πλήρη επικαιροποίηση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας. Διατηρούμε, δε, το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
Αυτός ο ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο και το υλικό του αποτελούν ιδιοκτησία της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» και προστατεύονται βάσει του ελληνικού Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993) και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε ή να δημιουργήσετε αντίγραφα των σελίδων, του περιεχομένου, των δημοσιεύσεων και του υλικού αυτής της ιστοσελίδας για προσωπική σας χρήση, αρκεί κάθε αντίγραφο που έχει δημιουργηθεί από εσάς να είναι πλήρες και να αναγνωρίζει τη δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες» ως πηγή του. Αυτή η άδεια δεν επεκτείνεται σε κανένα υλικό τρίτου μέρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Τίποτα στις δημοσιεύσεις αυτής της ιστοσελίδας δεν θα εκλαμβάνεται ως νομική συμβουλή. Επομένως, πρέπει να αναζητηθούν επαγγελματικές συμβουλές πριν αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτών των δημοσιεύσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της δικηγορικής εταιρείας μας.

Σύνδεσμοι 
Οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο απαγορεύονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες». Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων. Η χρήση οποιουδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και η δικηγορική εταιρεία μας δεν υποδεικνύει ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, η δικηγορική εταιρεία μας δεν δύναται να εγγυηθεί ότι αυτοί οι σύνδεσμοι θα λειτουργούν συνεχώς ή θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι.

Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Οι Όροι Χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δεν διαβάζεται; Αλλάξτε κείμενο. captcha txt