Slide AG LAW

Ποιοι Είμαστε;

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Δικηγορικής Εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] & Συνεργάτες – Εταιρεία Δικηγόρων». Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα, η δικηγορική μας εταιρεία λειτουργεί ως φορέας παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τι κάνουμε;

Η Εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Συχνά εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης των διαφορών, συνεργαζόμαστε με αλλοδαπούς συναδέλφους και παρέχουμε τη συνδρομή μας σε θέματα που ανάγονται στα γνωστικά αντικείμενα της ενασχόλησής μας. Ειδικότερα:

 • Συνταγματικό – Διοικητικό Δίκαιο -Ενωσιακό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού – Κρατικές Ενισχύσεις
 • Ναυτικό Δίκαιο – Δίκαιο Μεταφορών
 • Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιρειών
 • Δίκαιο Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιών
 • Δίκαιο Αφερεγγυότητας -Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών – Διεθνής προστασία δικαιωμάτων – Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Γιατί να μας διαλέξετε;

Τρεις βασικοί λόγοι δικαιολογούν την ανάθεση στην Εταιρεία μας των νομικών σας υποθέσεων.

Πρώτον, ο επαγγελματισμός στη διαχείριση υποθέσεων. Παρέχουμε άμεση και διαρκή ενημέρωση για όλα τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε ώστε να αισθάνεστε ασφάλεια ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο να απολεσθούν αξιώσεις και δικαιώματά σας. Με πολύ υψηλό αίσθημα δεοντολογίας μπορούμε να εγγυηθούμε αφοσίωση και εμπιστευτικότητα χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, πλημμελούς νομικής υποστήριξης ή εσφαλμένης απεικόνισης της νομικής κατάστασης για την αποκόμιση αδικαιολόγητων οικονομικών ωφελημάτων με τη διαιώνιση δικαστικών ή άλλων εκκρεμοτήτων. Σκοπός μας είναι η αναζήτηση των συμφερότερων από άποψη κόστους, χρόνου, φήμης και συνεπειών νομικών λύσεων, οι οποίες προτείνονται από κατάλογο όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων, αδιαφορώντας για τη δημιουργία απατηλών εντυπώσεων και την τεχνητή διόγκωση δικηγορικής ύλης.

Δεύτερον, η υψηλή τεχνογνωσία. Τόσο οι Εταίροι, όσο και οι συνεργάτες της Εταιρείας έχουν πολυετή τεχνογνωσία και σπάνια ειδίκευση επί νομικών γνωστικών αντικειμένων στο πεδίο του δημοσίου δικαίου, δικαίου των επιχειρήσεων, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, σε επίπεδο δικαστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής δικηγορίας και διαιτητικής επίλυσης διαφορών. Η τεχνογνωσία αυτή διατηρείται και τροφοδοτείται διαρκώς από αδιάλειπτη ερευνητική δραστηριότητα (συγγραφή μονογραφιών και μελετών στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εισηγήσεις και διοργάνωση νομικών συνεδρίων, επιμόρφωση στην αλλοδαπή, συνδρομή σε ηλεκτρονικές βάσεις νομολογίας και νομοθεσίας αλλοδαπής και ημεδαπής). Δείγμα της εν λόγω τεχνογνωσίας συνιστά η επένδυση του γραφείου μας σε μια διαρκώς ανανεούμενη βιβλιοθήκη 4.500 τόμων.

Τρίτον, ο διεθνής χαρακτήρας της παροχής των υπηρεσιών μας. Η βαθιά και ουσιαστική εξοικείωση των συνεταίρων και συνεργατών μας με αλλοδαπές έννομες τάξεις και τα νομικά τους συστήματα καθώς και η ευχέρεια συνεργασίας με δίκτυα αλλοδαπών νομικών γραφείων, λόγω των σπουδών ή/και της εργασιακής τους απασχόλησης σε αυτές, αναδεικνύουν την πρόσθετη αξία της δουλειάς μας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον όπου τα νομικά ζητήματα σπανίως πλέον έχουν μόνο εθνική διάσταση.

 • Επαγγελματισμός στη διαχείριση υποθέσεων
 • Υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση
 • Βέλτιστος συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης
 • Πολυεπίπεδη νομική υποστήριξη
 • Διεθνής χαρακτήρας της παροχής των υπηρεσιών μας

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Founder & Partner

Περισσότερα >

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Founder & Partner

(σε δικηγορική
αναστολή)

Περισσότερα >

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ κύκλο αντικειμένων του εμπορικού, δημοσίου και ενωσιακού δικαίου.

Περισσότερα >

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς…

Περισσότερα >

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δεν διαβάζεται; Αλλάξτε κείμενο. captcha txt